Bestyrelsen

Bestyrelsen

Oxens bestyrelse er sammensat på følgende måde:​​

Peter Jensen

Bestyrelsesformand

SSP-konsulent

Lene Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Kasserer

Sekretær

Medarbejderrepræsentant – valgt af medarbejderstaben på Oxen & Kærren

Gunnar Krog
Bestyrelsesmedlem
Læge

Henny Schøler
Bestyrelsesmedlem (udpeget af Vejen Kommune)
Uddannet translatør og tolk

Ingvard Bækgaard Andersen
Bestyrelsesmedlem
Grundlægger & Tidligere leder på Oxen

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN
Vittrup Baunevej 14
6650 Brørup

Kontakt

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN

CVR: 10806534

Tlf.: 75 38 83 88

E-mail: kontakt@dsioxen.dk

Sociale medier