Godkendelse

Oxen og Dagbeskæftigelsen Kærren er før godkendt af Ribe Amt, sidenhen Vejen Kommune og pr. 1/1-14 ligger tilsynspligten hos Socialtilsyn Syd, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Socialtilsyn Syd

I april 2014 har vi haft besøg af 2 tilsynsførende fra det nye Socialtilsyn Syd. De kom af to omgange, hvor de interviewede ledelsen, bestyrelsen, personalet, beboere samt forældre. ​​

OBS. Oxen er pr. 29/9 2014 re-godkendt af Socialtilsyn Syd.

Botilbuddet DSI Oxen

Godkendt som boinstitution under Lov om social service § 108

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.​

Dagtilbuddet Kærren​

Godkendt som Aktivitets- og samværstilbud, lov om social service § 104

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.​

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN
Vittrup Baunevej 14
6650 Brørup

Kontakt

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN

CVR: 10806534

Tlf.: 75 38 83 88

E-mail: kontakt@dsioxen.dk

Sociale medier