Godkendelse

Den Selvejende Institution Oxen er før godkendt af Ribe Amt, sidenhen Vejen Kommune og pr. 1/1-14 ligger tilsynspligten hos Socialtilsyn Syd, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Socialtilsyn Syd

Den Selvejende Institution er godkendt af Socialtilsyn Syd.

Konklusionen på tilsynet

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Link til rapport á 1. juni 2018: https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/Social/Details?area=5341&freetext=Oxen&id=3406&tab=6694

Botilbuddet DSI Oxen

Godkendt som boinstitution under Lov om social service § 108

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.​

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN
Vittrup Baunevej 14
6650 Brørup

Kontakt

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN

CVR: 10806534

Tlf.: 75 38 83 88

E-mail: kontakt@dsioxen.dk

Sociale medier