Pædagogikken på Oxen

Helhedsorienteret social- og neuropædagogisk tilgang i miljøterapeutiske rammer

​Det socialpædagogiske behandlingsarbejde på Oxen tager afsæt i en helhedsorienteret social- og neuropædagogisk tilgang i en miljøterapeutisk ramme. Vi har etableret en miljøterapeutisk ydre struktur omkring borgerne, der er overskuelig, forudsigelig og tryg således at den frigiver de resurser hvert enkelt individ rummer.

Denne struktur omfatter også strategier for hvordan den enkelte skal håndteres, når de er i psykisk ubalance, når dennes adfærd er destruktiv og impulsstyret, og ikke af egen kraft formår at nedtone og/eller hæmme impulser og uhensigtsmæssig adfærd. Erfaringer fortæller os endvidere at stress i hjernen mindskes når der er styr på den ydre struktur.

Det socialpædagogiske behandlingsarbejde på Oxen tager afsæt i en helhedsorienteret social- og neuropædagogisk tilgang i en miljøterapeutisk ramme. Vi har etableret en miljøterapeutisk ydre struktur omkring borgerne, der er overskuelig, forudsigelig og tryg således at den frigiver de resurser hvert enkelt individ rummer. ​ Denne struktur omfatter også strategier for hvordan den enkelte skal håndteres, når de er i psykisk ubalance, når dennes adfærd er destruktiv og impulsstyret, og ikke af egen kraft formår at nedtone og/eller hæmme impulser og uhensigtsmæssig adfærd. Erfaringer fortæller os endvidere at stress i hjernen mindskes når der er styr på den ydre struktur.

Miljøterapien indeholder mange muligheder for udvikling og opkvalificering af færdigheder.

En miljøterapeutisk ramme indeholder forudsigelighed og struktur, hvilket er en stor del af tilrettelæggelsen af vores arbejde. I dagligdagen bruger vi spejling, som giver beboerne en forståelse og accept, samt vi sætter ord på – og beskriver vores indtryk af en given adfærd. Dette giver en god læring.

Vi arbejder på at vores beboere opkvalificerer færdigheder og personlig udvikling. Endvidere arbejder vi på at vores beboere opnår et bedre praktisk og socialt funktionsniveau – alt sammen gr. Miljøterapeutiske rammer/overvejelser. Vores miljø her på Oxen er tilrettelagt efter måden vores beboere trives/lærer bedst.​

I praksis fungerer det sådan på Oxen, at der i samarbejde med beboerne er lavet rutiner og tilbagevendende opgaver, med henblik på at sikre forudsigelighed og struktur. Endvidere har beboerne faste rammer for fx daglige gøremål såsom opvask, tøjvaske og praktiske opgaver i deres lejligheder. En hverdag der er tilrettelagt sådan, at beboerne oplever tryghed i rammerne, hverdagen og hos personalet.

Samlet medvirker dette til at udvikle sociale og personlige kompetencer hos det enkelte individ.​​

Neuropædagogisk tilgang

Vi ved, at hos mennesker med Prader-Willi Syndrom er der sket en skade i hjernen, som skyldes en deletion på kromosom 15. Mange af symptomerne ved PWS har en ikke-normal funktion i den del af hjernen der hedder hypothalamus. Denne del af hjernen er et vigtigt center for mange af kroppens funktioner. Den har en central rolle for bl.a. regulering af sult og mæthed, hormondannelse, søvn og kropstemperatur.

Derfor er det centralt i vores pædagogik at vi har en forståelse for, hvordan denne del af hjernen fungerer, samt hvilke udfordringer denne giver et menneske med PWS. Vi har i foråret 2014 haft et forløb, hvor vi er blevet undervist i lige netop dette af en neuropædagog og terapeut.

Vi har hermed fået en forståelse for- og vigtigheden af en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor vi sænker beboernes arousal til et minimum (low arousal), således vi forebygger den stressbelastning, som skaber uro og unødigt stress. Her er det afgørende at vi altid sørger for at krav og resurser matcher hinanden.

Ligeledes har vi fået en forståelse for, at når en af vores beboere er i affekt, nytter det ikke at arbejde på frontallap-niveau, da disse ude af funktion, men at vi skal arbejde på hjernestamme-niveau, således vi hjælper vores beboere videre fra denne affekt-tilstand.

Læs mere om low arousal på http://www.lowarousal.dk/hvad-er-low-arousal​

Anerkendelse

​På Oxen arbejder vi ud fra den anerkendende grundholdning der findes i mennesket. For at være i stand til at yde et stykke pædagogisk arbejde med mennesker, er anerkendelse af deres situation og resurser et vigtigt element.

Anne-Lise Løvlie Schibbye, psykolog, ph.D, forsker i relationer og anerkendelse siger; ” Anerkendelse ses ikke som et metodisk redskab i det pædagogiske arbejde, men vedrører vores grundlæggende indstilling til menneskers udvikling og erkendelse. ” På Oxen ser vi på det enkelte individ med respekt, anerkendelse og med så vidt som muligt med autonomi i eget liv.

For at der kan ske en udvikling, skal vi møde hvert individ der hvor de er, og starte der. Vi værner om det enkelte menneskes ret til at være medbestemmende i eget liv, samt at alle mennesker kan udvikles i højere eller lavere grad. Alle mennesker er forskellige og bør behandles således.

​​

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” Søren Kierkegaard (1859)

Relationsdannelse

​Anerkendelse er det første skridt mod en relation. Forud for alt pædagogisk arbejde med alle målgrupper, ligger der et stykke relationsarbejde, hvilket vi som professionelle på Oxen værner meget om. For at vi kan rykke med mennesker, skal vi altid bestræbe os på- og arbejde i den solide, personlige relation som gør, at hver enkelt beboer har tillid til, at Oxens personale kan yde den rette socialpædagogiske bistand, med henblik på at den enkelte borger oplever at have flow i sit liv, og at mestre såvel hverdagens gøremål som livets udfordringer.

En måde at mødes med den enkelte beboer på som vi benytter os af, er den pædagogiske metode “det fælles tredje”, hvor 2 parter møder hinanden gennem en fælles ting som fx en fælles interesse, madlavning eller på en gåtur. Dette skaber den naturlige, og personlige relation.

​​

Pædagogikken og strategierne som beskrevet har til formål at inkludere beboerne i det sociale fællesskab, skabe fundament for et værdigt liv med optimal livskvalitet og livsglæde, og med et minimum af følgevirkninger af deres kognitive funktionsniveau, eventuelle tilknytningsforstyrrelse, oppositionelle adfærdstræk og emotionelle skader.

På Oxen støtter og guider vi hver enkelt borger i at mestre livet, samt at føre en succesfuld hverdag. Vi værner om borgernes personlige integritet, og om vigtigheden af at være et menneske i psykisk balance og med de bedste forudsætninger for at kunne gebærde sig uden for Oxens rammer, således de får mange gode oplevelser og oplever disse som værende succeser.

​​

Nærmeste udviklingszone (NUZO)

​Vi arbejder med og i NUZO (Nærmeste udviklingszone), som er beskrevet af den russiske psykolog Lev Vygotzky. Nærmeste udvilingszone indikerer vejen fra det man allerede kan, til det man er på vej til at lære, altså man bevæger sig fra den sikre zone og over i den potentielle udviklingszone, da det er her udviklingen finder sted. Som personale følger vi den enkelte beboer på vejen mod udvikling, således at det de kan i dag med hjælp, kan de måske i morgen på egen hånd.​

​​

KRAP – kognitiv, resursefokuseret og anerkendende pædagogik​

Vi er igang med at kompetenceudvikle os inden for KRAP-tilgangen. I første omgang er halvdelen af medarbejdergruppen på 6 dages kursus v./ PsykologCentret Viborg (grundlæggerne af KRAP-tilgangen). Det er planen, at vi løbende fortsat vil uddanne os og højne vores faglighed inden for denne tilgang.​​

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN
Vittrup Baunevej 14
6650 Brørup

Kontakt

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN

CVR: 10806534

Tlf.: 75 38 83 88

E-mail: kontakt@dsioxen.dk

Sociale medier