Dagtilbud

Dagcentret Kærren

- godkendt samværs- og aktivitetstilbud SEL § 104

Dagcentret Kærren ved Brørup nær Esbjerg, Kolding og Vejen, er et godkendt aktivitets- og samværstilbud under Lov om social service § 104. 

Lov om Social Service § 104

"§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene."

Målgruppen er voksne personer over 18 år med betydelig varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og Kærren har siden opstart i 1994 specialiseret sig inden for personer med PWS (Prader Willi Syndrom). I dagtilbuddet er der 10 pladser til rådighed. Da der i 2021 og 2022 er tilkommet 3 beboere mere, har Dagtilbud Kærren nu tilknyttet i alt 10 brugere, og er fuldt belagt.

gbd

Målgruppe | Pædagogik | Kontakt | Personale

Dagligdagen på Dagtilbud Kærren

Strukturering og organisering er et vigtigt element på Dagcentret Kærren. Det indebærer en veksling mellem forberedelse, forudbestemte aktiviteter og medinddragelse, indflydelse og fleksibilitet. Det betyder, at personalet på Dagtilbud Kærren opstiller nogle gode og solide rammer for medbestemmelse, udvikling og udfordring, men hvor der samtidig er plads til at hver enkelt bruger kan blive hørt, og få indflydelse på indholdet. Hver mandag kan beboerne se på tavlen, hvilke aktiviteter der er aftalt mellem personalet og brugerne. Her tydeliggøres den kommende uges aktiviteter, men stadig med plads til justeringer. De overordnede rammer sættes ud fra et udviklende perspektiv og med hensyntagen til sæsoner/årstider og temaer.

Temabaseret indhold

I 2020 er der etableret temaer på Dagtilbud Kærren, som fastsættes af personalet for en fleksibel periode afhængigt af temaets fordybning. Brugerne inviteres til at komme med inputs til udflugter/aktiviteter, som ligger inden for disse temaer, og hvor der indtænkes læring og samvær. Temaerne kan variere meget, og temaer i 2020 har bl.a. været ”Vikinger”, ”Eventyr” og ”Natur”. Aktiviteter inden for disse temaer har bl.a. været Vikingemuseet i Ribe, Biblioteket i Vejen, Heksemuseum I Ribe, Sygeplejehistorisk Museum, Dybbøl Mølle, Bork Vikingehavn, Jelling stenene og Koldinghus.

Udflugterne er en god vekselvirkning mellem socialt samvær og læring. Noget, alle brugere sætter stor pris på.

Udenomsarealerne, køkkenhaven & pedelopgaver

I sommerhalvåret flytter vi mange af dagligdagens aktiviteter udendørs. Vi passer køkkenhavens plantekasser med såvel såning, fjernelse af ukrudt og høst af afgrøder. Det er forskelligt, hvor mange plantekasser bruger har ansvar for, det afhænger af en individuel vurdering.

Det varierer lidt hvad vi har i kasserne fra år til år, men det fastlægges på et møde mellem brugere og personale, og hvor personalet fra Oxen også kan komme med ønsker til brug af madlavning. Ligeledes vinterklargør vi jorden. Arbejdsopgaverne er individuelt aftalt, sådan at de er både udviklende og meningsfulde. Alle afgrøder fra såvel køkkenhaven som træer og buske har brugerne med hjem på Oxen, hvor de laves til saft, syltetøj og gele samt indarbejdes i aftenmenuen.

Hele året rundt passer vi på Dagtilbud Kærrens udenomsarealer på både dagcentrets og botilbuddets matrikler. Det indebærer varierende aktiviteter, såsom;

  • Græsslåning
  • Hækklipning
  • Rive blade
  • Skrabe sne og salte

​Almindelige forefaldent arbejde, såsom bortkørsel af affald og andre sæsonprægede aktiviteter.

saft  sgd

I år har vi oprettet et tilbud, som indeholder en pedelfunktion på både Kærren & Oxen.

Det indebærer, at vi varetager pasning af Oxens & Kærrens udenomsarealer samt en vifte af forefaldet arbejde. Aktiviteterne her står på græsslåning, kanttrimning, rivning af grusvejene samt fjernelse af ukrudt og rivning af gårdspladsen.

Almindelig oprydning på grunden indgår ligeledes som en del af pedelarbejdet på Kærren. Det kan også være at vi skal skifte nogle pærer, køre på genbrugspladsen eller male et stakit.

as  sx   a  x   xs

En del af denne nye funktion er at tage kørekort til havetraktoren:

​ HT2 edede edededede

BÅLHYGGE

Dagtilbud Kærren har indkøbt spritnyt båludstyr, som allerede flittigt er i brug. Som udgangspunkt skipper vi én gang ugentligt madpakker, og laver mad over bål. Der er både indkøbt gryder og pander, således der både kan lave tortilla-pandekager og fx wok-mad. Enten laver vi mad på Kærrens matrikler, ellers tager vi båludstyret med i botanikken. Det er fællesproduktion, hvor alle er med på det niveau, de magter. Nogle henter brænde og hjælper med at tænde bålet, andre snitter grøntsager og nogle dækker bordet fint. Der findes ikke dårligt vejr for bål - og vi glæder os til at lave udendørs risengrød til december. 

mj g  bål 23 5 8  9  77  6556

De 2 værksteder på Dagtilbud Kærren

I 2016 renoverede vi indendørsarealerne, som i dag fremtræder mere tidssvarende og tilpasset formålet. I samme ombæring implementeredes der 2 værksteder, som kan rumme beboernes forskellige behov. Det kan være kreative aktiviteter eller af mere håndværksmæssig karakter. Det ene hedder ”Solstrålen”, det andet ”Snitteriet”. Navnene har beboerne stemt om og vedtaget.

Det kreative værksted “Solstrålen”

I dette værksted forefindes forskellige aktiviteter, såsom; planche-fremstilling, Julekort/Fødselsdagskort/Til-og-fra kort, Produktion af nøgleringe i forskellige variationer, billedmalerier, perleplader, snapseproduktion – her er vi i naturen og finder de smage/råvarer, som vi skal bruge til snaps, fremstilling af etiketter til fx marmelade og saft, alt sammen fremstillet af egen avl mv.

Arbejdsopgaverne i Solstrålens aktiviteter er sæsonbestemt, således at der fx i efteråret fokuseres på produktion frem mod juleværksted i december.

Alle aktiviteter i Solstrålen er differentierede og planlagt efter ønsker og behov hos den enkelte, og er centreret omkring udviklingspotentiale.

Træværkstedet, ”Snitteriet” - genopstart primo 2023!

Dette værksted har sin hovedsæson i vinterhalvåret, når vejret ikke tillader udendørsaktiviteter. Når man arbejder i dette værksted, er det træet der udforskes. Vi laver forskellige ting i træ såsom brætspil, boghylder og varmebrikker.

Opgaverne er differentierede ud fra den enkeltes formåen og kunnen, samt ønske.

En bred vifte af aktiviteter ud af huset

Kærren arrangerer ofte ture ud af huset til forlystelsessteder som fx Legoland, Løgumgårde Festival, Sølund Festival, Mariehaven, Ribelund Festival, Årlig tur ud af huset som afslutning før sommerferien, Juleafslutningstur

Vi tager desuden ud til diverse udflugtsmål som; Jernbanemuseum, Dyreparker, Zoologiske haver og Egnsmuseer.

Aktiviteterne centreres i det omfang det er muligt, omkring læring. Det kan være læsning af materiale eller bestemte dyrearter forud for besøg.

eededed ddsadsddas qwq

Motion i dagligdagen – en stor del af indholdet på Dagtilbud Kærren

Gåture – godt for sanser og sjæl

Minimum én gang om ugen er vi på en gåtur i det fri. Det kan være i vores eget nærområde, som fx aktivitetsbanen i Lindknud, anlægget i Vejen, eller langs markerne i Okslund. Det kan også være at vi tager bussen og kører ud i egnens naturområder, fx Kvie Sø, anlægget i Vejen eller til Vesterhavet.

Fælles for gåturene er, at vi ofte tager madpakker med og udforsker de forskellige sanser på vores gåtur. Gåturene er typisk på 4-5 km. Når vejret ikke tillader udendørs motion, benytter vi de 3 løbebånd, vi har i vores motionsrum.

Vi har lejet hallen i Lindknud én dag om ugen, hele året rundt. Her dyrker vi sport. Det er forskelligt hvilken slags sport vi dyrker, og vi skifter som udgangspunkt ud hver 2.-3. måned. Det sker ud fra beboernes ønsker og personalets vurdering. Eksempler herpå kan være hockey, badminton og stikbold.

Leje af Lindknudhallen

I 2021 supplerer vi leje af hallen med Lindknuds nye træningscenter. Derved er det også et tilbud at man kan træne i fitness. Det betyder, at vi i endnu højere grad kan differentiere motionen og tilbuddet ud fra ønsker, behov og resurser.

Vi deltager desuden ved Idrætsdagen for Syd- og Sønderjyske institutioner i Tønder.

Motionen på vores dagcenter er, ud over det førnævnte, implementeret i arbejdsdagen, og er tilrettelagt individuelt til den enkelte bruger du fra koordination og koncentration som fundament. Her kan nævnes;

· Pasning af køkkenhaven (sanser, koordinering, knæøvelser mv.)

· Græsslåning, hækklipning og luning af ukrudt på hele matriklen (styrkelse af kroppen, koncentration og puls)

Dette giver ligeledes god motion, ligesom det styrker kroppen når der arbejdes i udenfor på matriklen.

Den månedlige hygge-massagedag

Èn gang pr. måned har vi fastlagt ”hyggedag”. Her spiller vi spil, og hører musik. Det er også et fast tilbud, at beboerne kan få massage, hvis de ønsker det. Foddamen kommer også forbi, og giver en omgang velvære til fødderne.

Andre ting, vi laver i løbet af året

Tandlæge hver 3. måned (Regionstandplejen Esbjerg)
Fodterapeut hver 10. uge (og oftere ved behov)
Massage/Wellness 1x månedligt

Vil du vide mere om vores dagtilbud?

Har du spørgsmål om vores dagtilbud, er du velkommen til at henvende dig. For henvendelser/visitering, kontakt vores dagcenter på telefon 75 38 83 88 eller e-mail kontakt@dsioxen.dk. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Læs mere om vores dagtilbud på Tilbudsportalen

Kontakt os