Godkendelse

Botilbuddet DSI Oxen § 108

​Godkendt som døgninstitution under Lov om Social service § 108

"§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.​"

Dagtilbuddet Kærren​ § 104

Godkendt som Aktivitets- og samværstilbud, lov om social service § 104

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.​

Tilsynsrapporter

​Den Selvejende Institution er godkendt af Socialtilsyn Syd.

​​I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn § 6.

Læs seneste tilsynsrapport her  

Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt Oxen ved reaktivt tilsyn. Se rapport her

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN
Vittrup Baunevej 14
6650 Brørup

Kontakt

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN

CVR: 10806534

Tlf.: 75 38 83 88

E-mail: kontakt@dsioxen.dk

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Sociale medier