Profil​

Vi arbejder ud fra en humanistisk tankegang om at mennesket i vores varetægt er unikt. Dette sker på en platform, hvor begreber som moral og etik danner rammen; vi skal kunne være os selv og det vi gør bekendt. Dette betyder at vi til stadighed skal sikre, at der skabes et forum for dialog om hvad der er rigtig og forkert. Ligesom vores praksis løbende evalueres og justeres.

Beboernes trivsel

Herunder arbejder vi professionelt og ansvarligt med beboernes fremmeste trivsel og udvikling for øje. At være bærer at Prader-Willi Syndrom er en stadig udfordring i et menneskes liv. Vi arbejder på Oxen ud fra en filosofi om, at mennesket er unikt og med ret til at være et medbestemmende individ med magt over eget liv – de har blot andre forudsætninger og værktøjer, end de fleste andre mennesker.

Derfor har de retten til at leve i et miljø, der kan tilbyde en platform, hvor det bliver muligt at have maksimal indflydelse og selvbestemmelse på mikro og makro plan, og foranderligt i takt med at det enkelte menneskes psykiske og fysiske formåen ændrer sig.​

På Oxen lægges der bl.a. vægt på;​

 • At beboeren sættes i centrum
 • At vi har en respektfuld, nærværende og empatisk omgangsform.
 • At fokusere på den enkelte beboers styrker, udviklingspotentialer, ressourcer og positive egenskaber
 • At støtte beboerne i at opbygge socialt bæredygtige og udviklende relationer.
 • At skabe fysiske rammer, som stimulerer beboernes lyst til udfoldelse og aktivitet
 • At tilbyde udfordrende og udviklende aktiviteter for den enkelte beboer.
 • At sikre sammenhæng mellem individuelle handleplaner og aktiviteter.
 • At beboerne får brugt deres ressourcer og evner maksimalt.
 • At give den enkelte beboer reelle og realistiske valgmuligheder i dagligdagen, der matcher deres evner.
 • Skabe et miljø – fysisk og psykisk – som i høj grad giver beboerne mulighed for at tage selvstændige initiativer.
 • Den enkelte beboers fysiske og psykiske livskvalitet
 • En høj grad af forældre/pårørende samarbejde
 • At beskytte beboerne ved at mindske følgevirkningerne af deres syndrom, så de ikke kompromitteres unødigt af disse.​

      ”Du er noget særligt & du kan noget værdifuldt”​​

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN
Vittrup Baunevej 14
6650 Brørup

Kontakt

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN

CVR: 10806534

Tlf.: 75 38 83 88

E-mail: kontakt@dsioxen.dk

Sociale medier