Personalet på Oxen

Vi er ​10 faste personaler ansat på Oxen, herudover er der ansat en rengøringsassistent, som holder Oxens faciliteter rene.

​Oxen har en alsidig personalegruppe, som kommer fra forskellige baggrunde og besidder forskellige kompetencer og kvaliteter. Enkelte medarbejdere har været med fra opstarten i ’87, hvor andre er kommet til siden hen, da der er sket et naturligt skifte grunden pension og efterløn. Vores sammensætning er derfor både "gamle" og "nye"pædagogmedhjælpere og uddannede pædagoger, der særligt står for tilrettelæggelsen af pædagogikken. Vi har derudover en Social- og Sundhedsassistent ansat, som udover det pædagogiske arbejde varetager de medicinfaglige opgaver. Dette giver plads til mangfoldighed, faglig sparring og udvikling. Vi har ingen udefrakommende vikarer på Oxen. Det er en styrke og kvalitet der kendetegner os. Ved ferier eller sygdom, dækker vi ind for hinanden. Det giver tryghed og genkendelighed i huset. Noget, såvel ledelse, som personale og beboere sætter pris på.

Vores arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø afspejles i den pædagogiske praksis, i kommunikationen og i fagligheden, derfor afholder vi personalemøder og teammøder hver 14. dag og modtager supervision på personalemøde af ekstern psykoterapeutisk supervisor. Oxen har ligeledes en aftale med supervisor om individuel supervision ved behov. Vi har uddannet en arbejdsmiljørepræsentant der i det daglige samt på højere plan sikrer, at vi har rammerne for et godt arbejdsmiljø med høj trivsel, tillid og samarbejdsevne.

Vi har i gang sat et længere forløb med kompetenceudvikling inden for KRAP, og vi deltager om muligt alle personaler i det årlige “PWS-kursus for Fagfolk” v./PWS-Foreningen

Jannik​

Institutionsleder

 • ​Professionsbachelor i pædagogik, specialområdet, udd. 2014, UCSyd Kolding
 • Arbejdsmiljøleder
 • Bestyrelsesmedlem hos Landsforeningen for Prader Willi Syndrom

Efteruddannelser:

 • ​​Diplom i Ledelse: modul 1, Det personlige lederskab 2016 & Modul 2, Det professionelle lederskab 2017. University College Syd/International Business College

Kurser

 • ​Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • ​Resultatdokumentation v./ Socialstyrelsen/Socialt Lederforum 2016
 • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse 2017
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner 2017
 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2017-2018

Erfaring med PWS siden 2014.​​​

Lene​

Souschef & Stedfortræder

 • ​Advokatsektretær
 • Budget & årsregnskab, bogføring
 • Medlem af bestyrelsen

Kurser

 • ​Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • ​Resultatdokumentation v./ Socialstyrelsen/Socialt Lederforum 2016
 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2018-2019

Erfaring med PWS siden 1987

​Søren

Pædagogmedhjælper

Kurser

 • Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • Agiteret Adfærd 2016
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner 2017
 • ​6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2017-2018

Erfaring med PWS siden 1993

Bent

Pædagogmedhjælper


Kurser

 • Medicinhåndtering 2012, LOS
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner 2018

Erfaring med PWS siden 1993

Majbritt

Pædagogmedhjælper

Kurser

 • Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Agiteret Adfærd 2016
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner 2017
 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2017-2018

Erfaring med PWS siden 2001

Britta

Pædagog

 • Professionsbachelor i Pædagogik, UCSyd Kolding

Efteruddannelser

 • Diplommodul i Pædagogisk Udviklingsarbejde, UCSyd Kolding

Kurser

 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2018-2019
 • ​Førstehjælp
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner 2017

Erfaring med PWS siden 2017

Ole​

Pædagogmedhjælper

Kurser

 • Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner 2017

Erfaring med PWS siden 1994

Camilla

Pædagog & Arbejdsmiljørepræsentant

 • ​Professionsbachelor i pædagogik, UCSyd 2007

Efteruddannelser

 • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse 2017

Kurser

 • ​Medicinhåndtering
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner 2017
 • ​6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2017-2018

10 års erfaring med mennesker med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse​

Erfaring med PWS siden 2016

Martin

Pædagog

 • Professionsbachelor i Pædagogik, UCSyd Kolding 2018.​

Kurser

 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2018-2019
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner 2018

Erfaring med PWS siden 2018

Mette

Aut. Social- og Sundhedsassistent, SOSU 2012.

Kurser

 • Arbejdsmiljø – Etik & Adfærd, Forflytning, FMK & Demens
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner 2018
 • 6 dages kursus i KRAP v./PsykologCenter Viborg 2018-2019

Erfaring med PWS siden 2018

​Gerda​

Rengøringsassistent & vikar

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN
Vittrup Baunevej 14
6650 Brørup

Kontakt

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN

CVR: 10806534

Tlf.: 75 38 83 88

E-mail: kontakt@dsioxen.dk

Sociale medier