Oxen er en Fondsregistreret, Selvejende Institution med bestyrelse. Bestyrelsen ansætter en Tilbudsleder, som varetager den daglige drift. Det er bestyrelsen, der sikrer forsvarlig forvaltning af økonomi og drift, samt lægger overordnede strategier for institutionen til implementering af ledelsen. Det er Bestyrelsens opgave i samarbejde med ledelsen at sikre, at der til stadighed arbejdes ift. de godkendte vedtægter der tegner Oxen.
Der afholdes flere gange årligt Bestyrelsesmøder hvor økonomi, pædagogik og strategier lægges og diskuteres.

Bestyrelsen har 4 medlemmer, og er sammensat på følgende måde: