Ingen pladser  på Botilbud Oxen

Ingen pladser på Dagcentret Kærren

Til pårørende

Vi byder alle velkomne, pårørende, beboere, opholdssteder, kommuner og andre interesserede, til at komme forbi Oxen og se faciliteterne, snakke med personalet og/eller beboerne samt at høre om pædagogikken, erfaringerne og hverdagslivet.

​Der er altid kaffe på kanden! :)​

De øvrige fysiske rammer på Oxen rummer mange rum og hyggelige miljøer. Det er en meget vigtig værdi for os, at de fysiske rammer og faciliteter afspejler at dette er beboernes hjem. Vi inddrager så vidt muligt beboerne i tanker om idéer - dette kan fx være møbler til et rum, eller farve til en væg. Vi renoverer og opdaterer løbende, så hvert rum fremstår moderne og up-to date. ​