PERSONALET PÅ OXEN

På Oxen er vi 11 fastansatte medarbejdere. Vores medarbejdergruppe er alsidig og mangfoldig, idet sammensætningen er et godt mix mellem kompetencer og anciennitet. Hver medarbejder rummer kvaliteter og forskellighed, som bidrager til den helhedsorienterede indsats vi tilbyder. Vi har lav udskiftning i vores personalegruppe. Den største faktor sker ved naturlig afgang, hvilket gør at vores gennemsnitlige anciennitet er 14 år. I staben har vi både dygtige pædagogmedhjælpere, uddannede pædagoger- og neuropædagoger, en Social- og Sundhedsassistent samt en psyko- og familieterapeut.

Vi vægter faglig sparring højt. Qua de forskellige uddannelses- og erfaringsbaserede baggrunde vi har, udvikles praksis løbende. Nye vinkler og moderniserede tilgange implementeres løbende. Pædagogmedhjælperne bidrager med lang anciennitet, kendskab til beboergruppen samt dén erfaring, der er afgørende for en meningsfuld hverdag for beboerne. 

Pædagogernes kerneopgave er, ud over det socialpædagogiske arbejde, at opsætte, opfølge og udvikle på mål, middel og metode. Vores Social- og Sundhedsassistent varetager de medicinfaglige opgaver, optegnelser og opfølgninger. Vores psyko- og familieterapeut bidrager med terapeutiske overvejelser og tilgange, samt tilbyder terapeutiske samtaler med såvel beboere som pårørende.

Ved sygdom, ferier og fridage dækker er vi vores eget vikarberedskab. Det giver tryghed og genkendelighed i huset. Noget såvel ledelse, som medarbejdere, pårørende og beboere vægter højt.

En sjælden gang i mellem sker det alligevel, at vi har brug for hjælp, og så har vi en vikar tilknyttet, som i forvejen arbejder med- og har stor erfaring inden for PWS.

Kompetenceudvikling, trivsel & arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø afspejles i den pædagogiske praksis, i kommunikationen og i fagligheden. Det er en af vores værdier, at beboere og medarbejdere oplever autenticitet og nærvær på Oxen. Vi er en lille personalegruppe som kærer om hinanden. En afgørende faktor for trivsel, udvikling og arbejdsmiljø kontinuerlige personalemøder og teammøder. Samtidig har vi jævnligt ekstern supervision – det kan både være på personale niveau og beboer niveau. Senest har vi prøvet kræfter af med en KRAP-psykolog fra PsykologCentret Viborg-Skive. 

En del af vores personalepolitik er ligeledes tilbuddet om individuel supervision. Dette gælder såvel arbejdsrelaterede som personlige forhold. Vi tror på at arbejdsmiljøet fremmes, hvis trivslen er høj på hjemmefronten også. I vores arbejdsmiljøorganisation er en uddannet arbejdsmiljørepræsentant, som varetager og sikrer, at rammerne for et godt arbejdsmiljø med høj trivsel, tillid, kommunikation og samarbejdsevne skabes og udvikles.

Vi har igangsat et længere forløb med kompetenceudvikling. Alle medarbejdere har taget et længere kursus i KRAP, og 3 pædagoger har nu et diplommodul i neuropsykologi. Vi deltager om muligt alle personaler i det årlige “PWS-kursus for Fagfolk” v./PWS-Foreningen. I 2021 uddannes 2 pædagoger i ”Sproglige Vanskeligheder” v./UCSyd Kolding.