Personalet på Oxen

På Oxen er vi 10 fastansatte medarbejdere. Vores medarbejdergruppe bærer præg af alsidighed og mangfoldighed, idet vi er forskellige faggrupper og har forskellig anciennitet. Hver medarbejder rummer kvaliteter og kompetencer som bidrager til den helhedsorienterede indsats vi tilbyder. Vi har ikke meget udskiftning i vores personalegruppe, den største udskiftning sker ved naturlig afgang. Det gør samtidig, at vores gennemsnitlige anciennitet er 14 år. I staben har vi både dygtige pædagogmedhjælpere, uddannede pædagoger, en Social- og Sundhedsassistent samt en Ergoterapeut.

Vi vægter faglig sparring højt, og ved de forskellige uddannelses baggrunde vi har, udvikles praksis løbende. Nye vinkler og andre tilgange implementeres løbende. Pædagogmedhjælperne bidrager med lang anciennitet, kendskab til beboergruppen samt dén erfaring, der er afgørende for en meningsfuld hverdag for beboerne. 

Pædagogernes kerneopgave er, ud over det pædagogiske arbejde, at opsætte, opfølge og udvikle på mål, middel og metode. Vores Social- og Sundhedsassistent varetager de medicinfaglige opgaver, optegnelser og opfølgninger, hvor vores Ergoterapeut vil implementere de ergoterapeutiske overvejelser og metoder i arbejdet med beboerne. Endvidere har vi en psyko- og familieterapeut som del af vores stab. Hun bidrager med terapeutiske overvejelser og tilgange, samt tilbyder, udover det pædagogiske arbejde, terapeutiske samtaler med såvel beboere som pårørende.

Vi dækker så vidt det er muligt os selv ved sygdom, ferier og fridage. Dvs. at vi ikke bruger udefrakommende vikarer i dagligdagen. En sjælden gang i mellem sker det alligevel, at vi har brug for hjælp, og så har vi en vikar tilknyttet, som i forvejen arbejder med- og har stor erfaring med PWS. 

Det giver tryghed og genkendelighed i huset, som er noget såvel ledelse, som medarbejdere, pårørende og beboere vægter højt.

Kompetenceudvikling, trivsel & arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø afspejles i den pædagogiske praksis, i kommunikationen og i fagligheden. Det er en af vores værdier, at beboere og medarbejdere oplever autenticitet og nærvær på Oxen. Vi er en lille personalegruppe, som kender hinanden og som kærer om hinanden. En afgørende faktor for trivsel, udvikling og arbejdsmiljø er at vi afholder kontinuerlige personalemøder og teammøder hver 14. dag. Samtidig har vi jævnligt supervision – det kan både være på personale niveau og beboer niveau alt efter, hvad der er behovet. Vi bruger altid ekstern supervisor, og i 2019 prøver vi kræfter af med en KRAP-psykolog fra PsykologCentret Viborg-Skive. 

En del af vores personalepolitik er ligeledes tilbuddet om individuel supervision, ved behov. Dette gælder såvel arbejdsrelaterede som personlige forhold. Vi tror på at arbejdsmiljøet fremmes, hvis trivslen er høj på hjemmefronten også. I huset har vi dannet en arbejdsmiljøorganisation, hvor en uddannet arbejdsmiljørepræsentant varetager og sikrer, at rammerne for et godt arbejdsmiljø med høj trivsel, tillid, kommunikation og samarbejdsevne skabes og udvikles.

Vi har igangsat et længere forløb med kompetenceudvikling. 7 medarbejdere har taget et længere kursus i KRAP, og 2 pædagoger har taget et diplommodul i neuropsykologi. Vi deltager om muligt alle personaler i det årlige “PWS-kursus for Fagfolk” v./PWS-Foreningen.

Jannik

Institutionsleder

Social- og Neuropædagog

Bestyrelsesmedlem hos Landsforeningen for Prader Willi Syndrom

Erfaring med PWS siden 2014

Uddannelse

 • Professionsbachelor i pædagogik, specialområdet. UCSyd Kolding, 2014

Efteruddannelse

 • ​​Diplom i Ledelse, modul 1: Det personlige lederskab og forandring, UCSyd Kolding, 2017
 • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse 2017
 • Diplom i neuropædagogik- og neuropsykologi. UCSyd Esbjerg 2019
 • Diplom i ledelse, modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, UCSyd Haderslev, 2020

Kurser

 • ​Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • ​Resultatdokumentation v./ Socialstyrelsen/Socialt Lederforum 2016
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner, SOSU Esbjerg 2018
 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2017-2018
 • Temadag i Neuropsykologi v./ Susanne Freltofte. 2019
 • Opdaterende førstehjælp v.Genopliv. 2019

Lene​

Advokatsekretær

Souschef & Stedfortræder 

Budget, regnskab & bogføring. 

Medlem af Bestyrelsen 

Erfaring med PWS siden 1987

Uddannelse

 • Advokatsekretær​

Kurser

 • ​Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • ​Resultatdokumentation v./ Socialstyrelsen/Socialt Lederforum 2016
 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2018-2019

 • Temadag i Neuropsykologi v./ Susanne Freltofte. 2019

 • Opdaterende førstehjælp v.Genopliv. 2019

Søren

Pædagogmedhjælper

Erfaring med PWS siden 1993

Kurser

 • Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • Agiteret Adfærd 2016
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner, SOSU Esbjerg 2017
 • ​6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2017-2018
 • Temadag i Neuropsykologi v./ Susanne Freltofte. 2019

 • Opdaterende førstehjælp v.Genopliv. 2019

Majbritt

Pædagogmedhjælper

​​Erfaring med PWS siden 2001

Kurser

 • Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Agiteret Adfærd 2016
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner, SOSU Esbjerg 2017
 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2017-2018
 • Temadag i Neuropsykologi v./ Susanne Freltofte. 2019

 • Opdaterende førstehjælp v.Genopliv. 2019

Britta

Pædagog

Erfaring med PWS siden 2017

Uddannelse

 • Professionsbachelor i Pædagogik, UCSyd Kolding​

Efteruddannelser

 • Diplommodul i Pædagogisk Udviklingsarbejde, UCSyd Kolding

Kurser

 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2018-2019
 • ​Førstehjælp
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner, SOSU Esbjerg 2017
 • Temadag i Neuropsykologi v./ Susanne Freltofte. 2019

 • Opdaterende førstehjælp v.Genopliv. 2019

Ole​

Pædagogmedhjælper

Erfaring med PWS siden 1994

Kurser

 • Livreddende førstehjælp, hjerte-lungeredning & hjertestarter v./ TRYG-fonden 2017
 • ​Konfliktforebyggelse- og nedtrapning 2016
 • ​Anerkendende samtaler 2016
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner, SOSU Esbjerg 2017
 • Temadag i Neuropsykologi v./ Susanne Freltofte. 2019

 • Opdaterende førstehjælp v.Genopliv. 2019

 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2019-2020

Martin

Social- og Neuropædagog

Erfaring med PWS siden 2018

Uddannelse

 • ​Professionsbachelor i Pædagogik, UCSyd Esbjerg 2018.​

Efteruddannelse:

 • Diplom i neuropædagogik- og neuropsykologi. UCSyd Esbjerg 2019

Kurser

 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2018-2019
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner, SOSU Esbjerg 2018
 • Temadag i Neuropsykologi v./ Susanne Freltofte. 2019

 • Opdaterende førstehjælp v.Genopliv. 2019

Mette

Autoriseret Social- og Sundhedsassistent

Arbejdsmiljørepræsentant​

Erfaring med PWS siden 2018

Uddannelse

 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens, 2012.

Efteruddannelse:

 • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, 2019.

Kurser

 • Arbejdsmiljø
 • Etik & Adfærd
 • Forflytning
 • FMK
 • Demens
 • Intramuskulære- og subkutane injektioner, SOSU Esbjerg 2018
 • 6 dages kursus i KRAP v./PsykologCenter Viborg 2018-2019
 • Temadag i Neuropsykologi v./ Susanne Freltofte. 2019

 • Opdaterende førstehjælp v.Genopliv. 2019

​Uddannelse

 • Professionsbachelor i Social- og specialpædagogik, UCSyd Esbjerg

Kurser


Lotte

​Social- special pædagog

Erfaring med PWS siden 2020

Uddannelser:

 • Socialpædagog, Odense Socialpædagogiske Seminarium 1993
 • ​Eksamineret Individuel-, par-, og Familieterapeut, Systemisk Integreret Familieterapi 2007. Medlem af Psykoterapeutforeningen
 • Specialpædagogisk efteruddannelse i neuropædagogik, University College Nordjylland 2011

Kurser:

 • Folkeuniversets kursus i supervision 1993
 • ​”Bevar dig vel”, Vestfyns Kursusudvalg 1994
 • ​Formidlingsfærdighed, Vestfyns kursusudvalg 1997
 • ​Praktikvejlederkursus, Odense Socialpædagogiske Seminarium 1997
 • ​Intuitiv musik, Vestfyns Kursusudvalg 1999
 • ​Borgerinddragelse og pædagogens rille ifm. Socialloven 2000
 • ​Udviklingshæmmet med psykiatrisk lidelse, seminarer.dk 2005
 • ​Certificeret NADA-akupunktør, National Acupuncture Detoxification Association Denmark 2012
 • ​Painkillers BMS akupunktur; smerter i arme, ben, ryg, lænd og haleben 2017
 • ​Medicinhåndtering, LOS 2018
 • ​“Cool kids” supervisor 2019​
 • Opdaterende førstehjælp v.Genopliv. 2019

 • 6 dages KRAP v./PsykologCenter Viborg 2019-2020

Samia

Social- og neuropædagog

Psyko- og familieterapeut

Erfaring med PWS siden 1991

Vikarer

Gerda

Rengøringsassistent

Erfaring med PWS siden 2000

Nina

Aut. Social- og Sundhedsassistent

Erfaring med PWS siden 2009

Kontakt

DEN SELVEJENDE INSTITUTION OXEN

CVR: 10806534

Tlf.: 75 38 83 88

E-mail: kontakt@dsioxen.dk

Har du nogle spørgmål til os?

​Skriv endelig til os, hvis du har nogle spørgsmål til
​vores dagcenter eller botilbud.

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Sociale medier