henrik
Henrik
Fritidspædagog

Dagcentret Kærren

Erfaring med PWS siden 2004

lone
Lone
Pædagog

Dagcentret Kærren

Diplommodul i talevanskeligheder

Erfaring med PWS siden 2009

Sargon
Sargon
Værksteds- og aktivitetsmedarbejder

Dagcentret Kærren

Tømreruddannet

Diplom i neuropsykologi og neuropædagogik

Erfaring med PWS siden 2021

Personalet​

På Kærren er der ansat 3 medarbejdere, med forskellige baggrunde, kompetencer og erfaringer. En er Pædagog, en er fritidspædagog og den sidste er tømreruddannet. Det giver en alsidig sammensætning, at begge køn repræsenteres, således at der kan tilbydes aktiviteter der henvender sig til den enkeltes ønske. Det være sig alt fra kreative syslerier til produktion i træværkstedet, udehold, græsslåning og pasning af udendørsarealerne.​ 2 medarbejdere har et KRAP-kursus, hvor fokus ligger på den resursefokuserede, anerkendende pædagogik som tilgang. Medarbejderne på Kærren deltager i fælles personalemøder, hvilket giver et godt indblik i de 2 forskellige hverdage, og hvor vi samtidig i høj grad kan implementere en helhedsorienteret indsats. Faglig sparring, udvikling og vidensdeling på tværs af dag og døgn, sker på disse møder til glæde og gavn for såvel beboere som medarbejdere.

Kompetenceudvikling, trivsel & arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø afspejles i den pædagogiske praksis, i kommunikationen og i fagligheden. Det er en af vores værdier, at beboere og medarbejdere oplever autenticitet og nærvær på Kærren. Vi er en lille personalegruppe som kærer om hinanden. En afgørende faktor for trivsel, udvikling og arbejdsmiljø kontinuerlige personalemøder og teammøder. Samtidig har vi jævnligt ekstern supervision – det kan både være på personale niveau og beboer niveau. Senest har vi prøvet kræfter af med en KRAP-psykolog fra PsykologCentret Viborg-Skive. 

En del af vores personalepolitik er ligeledes tilbuddet om individuel supervision. Dette gælder såvel arbejdsrelaterede som personlige forhold. Vi tror på at arbejdsmiljøet fremmes, hvis trivslen er høj på hjemmefronten også. I vores arbejdsmiljøorganisation er en uddannet arbejdsmiljørepræsentant, som varetager og sikrer, at rammerne for et godt arbejdsmiljø med høj trivsel, tillid, kommunikation og samarbejdsevne skabes og udvikles.

Vi har igangsat et længere forløb med kompetenceudvikling. Alle medarbejdere har taget et længere kursus i KRAP, og 3 pædagoger har nu et diplommodul i neuropsykologi. Vi deltager om muligt alle personaler i det årlige “PWS-kursus for Fagfolk” v./PWS-Foreningen. I 2021 uddannes 2 pædagoger i ”Sproglige Vanskeligheder” v./UCSyd Kolding.