henrik
Henrik
Fritidspædagog

Erfaring med PWS siden 2004

lone
Lone
Pædagog

Erfaring med PWS siden 2009

Personalet​

På Kærren er der ansat 2 personaler, der begge er pædagogisk uddannet. Den ene er fritidspædagog og den anden er professions bachelor pædagog. Det giver en god sammensætning, at begge køn repræsenteres, således at der kan tilbydes aktiviteter der henvender sig til den enkeltes ønske. Det værende sig alt fra kreative syslerier til produktion i træværkstedet.​ Begge ansatte har et KRAP-kursus, hvor fokus ligger på den resursefokuserede, anerkendende pædagogik som tilgang. Medarbejderne på Kærren deltager i fælles personalemøder, hvilket giver et godt indblik i de 2 forskellige hverdage, og hvor vi samtidig i høj grad kan implementere en helhedsorienteret indsats. Faglig sparring, udvikling og vidensdeling på tværs af dag og døgn, sker på disse møder.