KÆRREN - GODKENDT DAGTILBUD UNDER § 104

Lov om Social Service § 104

"§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene."

Dagcentret Kærren ved Brørup nær Esbjerg, Kolding og Vejen, er et godkendt aktivitets- og samværstilbud under Lov om social service § 104. 

Målgruppen er voksne personer over 18 år med betydelig varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og vi har siden Kærrens opstart i 1994 specialiseret os inden for personer med PWS (Prader-Willi Syndrom). I vores dagtilbud har vi 10 pladser til rådighed.

Læs mere om vores målgruppe her.
Læs mere om den pædagogiske tilgang i vores dagtilbud her.

Dagligdagen på Dagtilbud Kærren

Hver anden mandag afholdes der planlægningsmøde mellem personalet og brugerne. Her planlægges de kommende ugers aktiviteter, hvor brugerne inddrages. Der sættes nogle overordnede rammer af personalet ud fra sæsoner/årstider og temaer.

Den temabaserede nyhed

I 2020 er der etableret temaer på Kærren, som fastsættes af personalet for en 2 måneders periode. På planlægningsmøderne inviteres brugerne til at komme med inputs til udflugter/aktiviteter. Temaerne kan variere meget, og temaer i 2020 har bl.a. været ”Vikinger”, ”Eventyr” og ”Natur”. Aktiviteter inden for disse temaer har bl.a. været Vikingemuseet i Ribe, Biblioteket i Vejen, Heksemuseum I Ribe, Sygeplejehistorisk Museum, Dybbøl Mølle, Bork Vikingehavn, Jelling stenene og Koldinghus.

Udflugterne er en god vekselvirkning mellem socialt samvær og læring. Noget, alle brugere sætter stor pris på.

I 2021 kommer der endnu flere temaer, udflugter og aktiviteter. ?

Udenomsarealerne & køkkenhaven

I sommerhalvåret er aktiviteterne som udgangspunkt udendørs. Vi passer vores plantekasser med såvel såning, fjernelse af ukrudt og høster afgrøder. Det varierer lidt hvad vi har i kasserne fra år til år, men det fastlægges på et møde mellem brugere og personale. Ligeledes vinterklargør vi jorden. Arbejdsopgaverne er individuelt aftalt, sådan at de er både udviklende og meningsfulde. 

Vi varetager også pasning af Oxens & Kærrens udenomsarealer. Aktiviteterne her står på græsslåning, kanttrimning, rivning af grusvejene samt bærplukning og frugt fra træer og buske.

Alle afgrøder fra såvel køkkenhaven som træer og buske har brugerne med hjem på Oxen, hvor de laves til saft, syltetøj og gele samt indarbejdes i aftenmenuen.

Almindelig oprydning på grunden indgår ligeledes som en del af sommeraktiviteterne på Kærren.

Hver torsdag formiddag gør alle rent på Kærren inkl. vask af vores bus, og på skift hjælper en af brugerne i køkkenet med borddækning og opvask.

De 2 værksteder

I 2016 gennemgik vores lokaler en omfattende renovering, og fremtræder i dag moderne og tidssvarende. I samme ombæring implementeredes der 2 værksteder, som kan rumme beboernes forskellige behov. Det kan være kreative aktiviteter eller af mere håndværksmæssig karakter. Det ene hedder ”Solstrålen”, det andet ”Snitteriet”. Navnene har beboerne stemt om og vedtaget.

“Solstrålen”

I dette værksted forefindes forskellige aktiviteter, såsom;

 • Planche-fremstilling
 • Julekort/Fødselsdagskort/Til-og-fra kort
 • Produktion af nøgleringe i forskellige variationer
 • Billedmalerier
 • Perleplader
 • Snapseproduktion – her er vi i naturen og finder de smage/råvarer, som vi skal bruge til snaps
 • Fremstilling af etiketter til fx marmelade og saft, alt sammen fremstillet af egen avl mv.

​Arbejdsopgaverne i Solstrålens aktiviteter er sæsonbestemt, således at der fx i efteråret fokuseres på produktion frem mod juleværksted i december.

Alle aktiviteter i Solstrålen er differentierede og planlagt efter ønsker og behov hos den enkelte, og er centreret omkring udviklingspotentiale.

”Snitteriet”

I dette værksted er det træet der udforskes. Vi laver flere forskellige ting i træ, og opgaverne er også her differentierede ud fra den enkeltes formåen og kunnen samt ønske.​ I dette værksted forefindes aktiviteter, såsom;

 • Ludospil og andre brætspil
 • Boghylder
 • Varmebrikker

Aktiviteter ud af huset

Med vores dagtilbud arrangerer vi ture ud af huset til forlystelsessteder som f.eks.:

 • Legoland
 • Løgumgårde Festival
 • Sølund Festival
 • Mariehaven
 • Ribelund Festival
 • Årlig tur ud af huset som afslutning før sommerferien
 • Juleafslutningstur

Vi tager desuden ud til diverse udflugtsmål som;

 • Jernbanemuseum
 • Dyreparker
 • Zoologiske haver
 • Egnsmuseer

Aktiviteterne centreres i det omfang det er muligt, omkring læring.

Motion i dagligdagen

Motion er en stor del af det ugentlige tilbud på Kærren. Vi har hver tirsdag en gåtur i det fri. Her tager vi madpakker med, og går en frisk tur og udforsker de forskellige sanser. Vi afslutter med madpakker. Hver torsdag hele året danser vi folkedans i Vejen. Her møder vi venner og bekendte fra andre institutioner og venskaber skabes på tværs.

I vinterhalvåret lejer vi en gang ugentligt en hal, hvor vi kan dyrke sport. Her vælger beboerne 2 forskellige ting, de gerne vil lave. Sidste år var det hockey og badminton.

Vi deltager desuden ved Idrætsdagen for Syd- og Sønderjyske institutioner i Tønder.

Vi går ture i lokalområdet eller kører ud i egnens naturområder for at gå ture - ofte på 4-5 km. Når vejret ikke tillader udendørs motion, benytter vi de 3 løbebånd, vi har i vores motionsrum.

Motionen på vores dagcenter er implementeret i arbejdsdagen, og er tilrettelagt individuelt til den enkelte bruger.

Desuden passer beboerne plænerne omkring Kærren. Dette giver ligeledes god motion, ligesom det styrker kroppen når der arbejdes i køkkenhaven. Koordination og koncentration er et vigtigt element.

Den månedlige hygge- massagedag

En gang i måneden, har vi fastlagt ”hyggedag”. Her spiller vi spil, og hører musik. Det er også et fast tilbud, at beboerne kan få massage, hvis de ønsker det.

Hør mere om vores dagtilbud

Har du spørgsmål om vores dagtilbud? For henvendelse/visitering, kontakt vores dagcenter på telefon 75 38 83 88 eller e-mail kontakt@dsioxen.dk. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Læs mere om vores dagtilbud på Tilbudsportalen.